Podręcznik

Jak podręczniki przekazują i sprawdzają wiedzę uczniów?

Podręcznik powinien być używany z pomocą nauczyciela. Powinno to również pomóc uczniowi w nauce bez pomocy nauczyciela. Niezbędna jest forma przedstawienia faktów, która sprawi, że będą one łatwe do zrozumienia, zrozumiałe i interesujące dla uczniów. Ważne jest również to, aby stworzyć podręczniki, które nakreślą plan pracy.

Co sprzyja przyswajaniu wiedzy w podręczniku?

Tekst i rysunki mają się wzajemnie uzupełniać, dlatego autorzy podręczników i ich wydawcy muszą komponować zarówno tekst, jak i rysunki. Rysunki w podręcznikach mają podobne funkcje do tekstu. Oprócz zdjęć i rysunków, ważną rolę odgrywają również wykresy, symbole i schematy. Zadania te mają na celu zwiększenie wrażliwości estetycznej uczniów. Liczą się tutaj naturalne kolory fotografii (w tym zawarte w niej istotne szczegóły), dbałość o ich kontrast i przejrzystość. Może to wszystko mieć duży wpływ na naukę.

Znaczenie treści w podręczniku

Ciekawe podejście do elementów tekstowych i nietekstowych w podręcznikach i rozwiązaniach montażowych decyduje o ich funkcji motywacyjnej. Uczniowie często korzystają z podręczników abstrakcyjnych. Autorzy podręcznika wiedzą, że spełnienie ich funkcji zależy od doboru i ułożenia treści, a także od dostosowania się do podejścia metodologicznego, formalnego, logicznego i językowego. Materiał jest prezentowany z punktu widzenia zdolności indywidualnego ucznia do korzystania z funkcji podręcznika. Ponadto, zdolność do wykonywania funkcji podręcznika zależy od całego zakresu zagadnień związanych z edycją książki.

W jaki sposób podręczniki sprawdzają wiedzę ucznia?

W tym względzie bardzo pomocna jest lista wymagań, które powinien spełnić uczeń. Są to informacje, które powinien on posiadać, a także lista wymagań specyficznych dla danego podręcznika. Podręcznik ma dwa aspekty dotyczące realizacji funkcji kontrolnych. Możemy sprawdzić, czy uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności, których oczekuje się od nich na podstawie zaleceń kursu. Konieczne jest także udzielenie odpowiedzi na pytania, które prowadzą do:

  • usystematyzowania,
  • strukturyzowania,
  • utrwalenia zdobytej wiedzy.

Jak komponować podręcznik pod względem sprawdzania wiedzy?

Treści naukowe zawarte w podręcznikach powinny być drobiazgowo zharmonizowane tak, aby uczniowie mogli się sprawdzić za pomocą prostych instrukcji i ćwiczeń. Eksperymenty i funkcje kontrolne powinny być również wykonywane przez podręczniki, tak aby rozwinął się on w myślenie holistyczne i kompleksowe rozumienie świata.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com