Podręcznik

Jaki powinien być dobry podręcznik?

Dobry podręcznik nie tylko zwraca uwagę na nowości, ale może być wykorzystywany jako książka o życiu i problemach, które napotka młody człowiek. Najlepszym sposobem na zrobienie takiego podręcznika jest uporządkowanie treści. Metoda ta sugeruje sposób na poznanie sekretów życia, który stawia ucznia przed pytaniami, na które odpowiada się w podręczniku.

Skłanianie ucznia do własnych poszukiwań

Właściwa konstrukcja podręcznika znajduje odzwierciedlenie w organizacji samodzielności studentów w postaci przedstawienia:

  • problemów,
  • zadań,
  • eksperymentów,
  • ćwiczeń o charakterze badawczym.

Taka konstrukcja badawcza podręczników może być wykorzystywana w laboratoriach i na szkoleniach. Organizując takie kursy, nauczyciel może polegać na instrukcjach zawartych w podręczniku, bez konieczności przepisywania instrukcji. Więcej czasu poświęca się tutaj na efektywną pracę.

Jaki powinien być układ podręcznika?

Podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl o problematycznej treści powinny zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy poprzez prowadzenie obserwacji i eksperymentów. Muszą one zawierać informacje o nowoczesnych metodach badawczych i metodach stosowanych do badania określonych zjawisk. Powinny one zawierać informacje o celu i sposobie wykonania danego ćwiczenia przez ucznia. Odwrotnie, nie powinny one dostarczać wyników pomiarów, obserwacji lub doświadczeń. Instrukcje ćwiczenia są zazwyczaj umieszczane przed rzeczywistym tekstem, a nie w jego środku, obok informacji, do których uczeń ma dotrzeć podczas ćwiczenia.

Jak podręczniki mają pomagać uczniowi?

Prawidłowo zredagowane podręczniki mogą w znacznym stopniu wpłynąć na kształtowanie się wiedzy z zakresu danej dyscypliny, tak aby uczniowie przyzwyczaili się do stosowania swojej wiedzy w procesie uczenia się. Treść podręcznika powinna rozwijać nowe problemy oraz zajmować się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami. Wymaga to od uczniów umiejętności łączenia informacji w innej kolejności niż w podręczniku w celu tworzenia nowych wniosków i uogólnień. Jeśli uczeń nie może znaleźć odpowiedniego rozwiązania w podręczniku, sugestie i wskazówki mogą pomóc w realizacji tego zadania. Podręcznikowe problemy odgrywają zatem podobną rolę. Dobry podręcznik obejmuje dostarczanie odpowiednich materiałów do ćwiczeń i zadań w celu rozwijania różnych umiejętności i stymulowania praktycznego ich zastosowania. Pytania i instrukcje zawarte w podręcznikach prowadzą i ułatwiają powtarzanie i konsolidację informacji, samo badanie i samoocenę.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com