Podręcznik

Jakie funkcje spełniają podręczniki w nauczaniu?

Podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) jest środkiem do realizacji konkretnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Aby wiedzieć, czy jest on odpowiednio skonstruowany, trzeba wiedzieć, jaką rolę odgrywa i co można osiągnąć przy jego pomocy. Książka powinna umożliwiać uczniowi wychwytywanie, porządkowanie i utrwalanie nowych informacji w danej dziedzinie.

Czym powinien odznaczać się idealny podręcznik?

Język danego podręcznika powinien być łatwy do zrozumienia, tak aby uczeń mógł:

  • uformować nową wiedzę;
  • utrwalać istniejącą wiedzę i umiejętności;
  • wykorzystać go do samodzielnej nauki.

Podręczniki według nowoczesnej pedagogiki są uważane za niezwykle ważne.

Jaką funkcje spełnia podręcznik?

Podręczniki powinny promować pracę poznawczą w klasie oraz być przejrzyste i dokładne dostarczanie materiałów edukacyjnych. Ich funkcją jest także uczenie zdobywania nowej wiedzy poprzez książkę. Liczy się także funkcja informacyjna. Podręcznik powinien systematycznie wykładać niezbędne informacje. Zadaniem podręczników jest przygotowanie do radzenia sobie z rzeczywistością. Konieczne są zatem w nim materiały do ćwiczeń i zadania do rozwijania różnych umiejętności. Liczy się też funkcja samokształcenia. Kształci się w ten sposób umiejętność łączenia teorii i praktyki poprzez odpowiedni, kreatywny wybór treści.

Znaczenie funkcji przekazywania informacji

Podręczniki mają na celu prawidłowe przekazywanie informacji naukowych. Muszą one być przedstawione w świetle obecnego stanu nauk konkretnych dyscyplin. Ponadto, podręczniki powinny wyraźnie odróżniać fakty i hipotezy od problemów, które pozostają do rozwiązania. Konieczne są także w pełni objaśnione zagadnienia podkreślające aktualne trendy oraz możliwości badawcze w danej dziedzinie. Podręcznik powinien być dostosowany do możliwości uczniów, a jednocześnie wymagać pewnego wysiłku umysłowego i przezwyciężania trudności. Prostota tekstu jest ściśle związana z żywym, ciekawym i jednocześnie poprawnym językowo podejściem. Egzotyczne wyrażenia mogą być importowane tylko tam, gdzie jest to konieczne, tzn. tam, gdzie są teoretycznie prawidłowe. Nadużywanie terminów naukowych jest także niewłaściwe. Nowe terminy muszą być w pełni wyjaśnione (np. w glosariuszu). Teksty i ilustracje zwiększają efektywność odbioru treści podręczników, a zwłaszcza poziom ich zrozumienia. W niektórych powtarzalnych, grupowych zajęciach uczniowie najlepiej wykorzystają funkcję informacyjną podręcznika do syntezy i uogólnienia.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com